Nachádzate sa tu

Reklamácie

Reklamačné podmienky firmy Everest Ayurveda s.r.o., so sídlom Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, prevádzkujúci internetový obchod www.everest-ayurveda.sk sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.40 / 1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, a zákona č.634 / 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

Najmä sa jedná o:

1) Rozsah zodpovednosti za vady výrobku

Rozsah zodpovednosti za vady výrobku vyplýva z ustanovení. Výrobok je zasielaný zákazníkovi v prvotriednej kvalite, bez akéhokoľvek poškodenia.

2) Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

3) Postup pri reklamácii

O všetkých reklamáciách, prosím, najskôr informujte povereného pracovníka na tel. č. 0915 801 845 alebo emailom na objednavky@everest-ayurveda.sk, s ktorým sa dohodnete na následnom postupe.

4) Lehota na vybavenie reklamácie

Prípadná reklamácia sa rieši bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5) Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť iba zaslaním reklamovaného tovaru poštou ako doporučený balík (nie ako dobierku!) na adresu:

Everest Ayurveda, s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica