Nachádzate sa tu

Regeneračné & relaxačné kúry

Zima je ideálnym obdobím pre regeneráciu organizmu, psychickú relaxáciu, sebareflexiu, vnútorné sústredenie a meditáciu. V tejto časti roka so skrátenou dĺžkou slnečného svitu sme náchylnejší k duševnej skleslosti a pocitom smútku, osamelosti, depresii, napätiu a stresu. Ťažké životné situácie sú dôležité skúsenosti, ktoré nás učia ako lepšie porozumieť sebe samým a ako vniesť do svojho života viac harmónie, svetla, osvieženia, inšpirácie, úsmevu, uvoľnenia a pokoja.

Stres je obranný mechanizmus organizmu v krízových situáciách života. V momentoch ohrozenia vyvoláva zvýšenú produkciu hormónov, ktoré nám pomáhajú okamžite reagovať na vzniknutú situáciu pod heslom "bojuj alebo utekaj" v súlade s našou konštitúciou. Ak nebudeme stres považovať len za škodlivú vec, ale aj za užitočný výstražný signál, ktorý poukazuje na nutnosť vlastných zmien v našom živote, potom budeme schopní predchádzať jeho negatívnym dopadom.

Pocity stresu sú vyvolané mnohými každodennými faktormi, akými sú napríklad: hektické ráno, dopravná zápcha, agresívna jazda, konfliktné vzťahy, strach, nepríjemný nadriadený, nahromadené pracovné úlohy, časová tieseň, prepracovanie alebo syndróm vyhorenia. Ich dôsledkom sú poruchy trávenia a metabolizmu, strata telesnej hmotnosti, únava a vyčerpanosť, dysfunkcia kardiovaskulárneho, nervového a reprodukčného systému, oslabenie imunity, kŕčovitosť svalstva a stuhnutosť pohybového aparátu. Nadmerné zaťaženie stresom spôsobuje podráždenosť, obťažnú komunikáciu a pocit, že nám nikto nerozumie.

Tu je sedem jednoduchých typov pre lepšie zvládanie stresu a zdravú relaxáciu:

1. Spomaľte svoj neustále zaneprázdnený rytmus života.

2. Venujte si viac pozornosti, naučte sa relaxovať a doprajte si výživný spánok.

3. Pripravte si horúcu kúpeľ.

4. Starajte sa o svoju pokožku a potierajte ju sezamovým olejom.

5. Regenerujte organizmus meditáciou, cvičením, športom alebo pobytom v prírode.

6. Čítajte inšpirujúce knihy.

7. Zdieľajte pokojné chvíle s ľuďmi, ktorí vám rozumejú.

Podľa starodávnych ajurvédskych textov je celý vesmír a dynamika jeho stvorenia založená na neustálej interakcii protikladov. Za všetkou existenciou života sa skrýva sila troch kozmických kvalít (sattva, radžas, tamas), z ktorých je odvodených dvadsať základných vlastností (gun). Tie sú rozdelené do desiatich protikladných párov (studený-horúci, statický-pohyblivý, suchý-mastný, tupý-ostrý, ťažký-ľahký, mäkký-tvrdý, hrubý-jemný, hladký-drsný, tekutý-tuhý, temný-jasný), ktoré ovplyvňujú naše pocity a myšlienky. Ich rovnováha či nevyváženosť ovplyvňuje náš celkový fyzický a duševný stav. Stresové faktory alebo situácie výrazne zvyšujú niektoré z protikladných vlastností a tým provokujú naše reakcie, ktoré následne vychyľujú našu rovnováhu z bežného stavu. Najefektívnejšou metódou znižovania stresu je vedomé odbúravanie jeho faktorov a príčin. Aj napriek tomu však sme každý deň vystavení stresom, ktoré nedokážeme ovplyvniť alebo eliminovať. Preto potrebujeme uviesť svoju psychosomatickú konštitúciu (váta, pitta, kapha) do prirodzenej rovnováhy a posilniť tak celkovú odolnosť organizmu.

Každý človek má svoju individuálnu vrodenú kombináciu dóš. Ich trvalá nerovnováha alebo významné vychýlenie sú spôsobené nesprávnymi návykmi a stereotypmi, nezdravou stravou, chybnou kombináciou potravín, potlačovaním potrieb, emocionálnou a psychickou nestabilitou, frustráciou a negatívnym myslením. Z týchto príčin vznikajú odpadové toxické látky (áma), ktoré sa ukladajú v telesných tkanivách a spôsobujú narušenie rovnováhy troch biologických energií (dóš). Ak dokážeme určiť svoju psychosomatickú konštitúciu (prakrti) a tiež rozpoznať svoju aktuálnu dóšickú nerovnováhu (vikrti), potom lepšie pochopíme, v čom tkvejú naše slabiny a sklony. Vtedy môžeme efektívne pristúpiť k zmenám v stravovaní a životnom štýle, aby sme si dokázali udržať dobré zdravie, ktoré sa prejavuje striedmou chuťou do jedla, dobrým trávením, pravidelným vylučovaním, jasným hlasom, neprítomnosťou bolesti, osviežujúcim spánkom, dobrým vzhľadom, psychickou stabilitou, energiou, vytrvalosťou, nadšením, vyrovnanosťou, pokojom a súcitom.

Sprievodca ajurvédou

Ajurvéda alebo “náuka o živote” je označovaná za matku všetkých liečebných systémov. Vyviera z hlbokého poznania, že ľudská bytosť je nedeliteľný a vzájomne prepojený complex tela, ducha, mysli a životného štýlu.

Viac o knihe