Nachádzate sa tu

Ajurvédske tajomstvo zdravej imunity - ódžas

Ajurvedske tajomstvo imunity

Z pohľadu západnej vedy je imunita schopnosť organizmu brániť sa proti škodlivým látkam (antigénom), ktoré môžu pochádzať ako z vonkajšieho prostredia, tak z prostredia vnútri organizmu.

Imunitný systém tvoria leukocyty (biele krvinky), lymfatické orgány ako je týmus a kostná dreň, kde sa tvoria lymfocyty (druh bielych krviniek), ďalej lymfatické uzliny, slezina a lymfatické tkanivá, ktoré zachytávajú antigény. Imunológia patrí dnes k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetviam modernej biológie.

Pokiaľ budeme chcieť nahliadnuť do poznatkov ajurvédskej medicíny, zistíme, že imunita pre ňu znamená viac ako obranyschopnosť. Je to najhlbšia esencia životnej sily organizmu, ktorá nielen chráni človeka na fyzickej, mentálnej a duchovnej úrovni, ale aj omladzuje organizmus a umožňuje dosiahnutie dlhovekosti a vnútorného naplnenia.

Základom imunity je psychosomatická rovnováha

Základným a prvým predpokladom zdravej imunity je rovnováha troch životných bioenergií (dóš) vata, pitta a kapha. Každý človek sa rodí s jedinečným pomerom týchto troch síl, ktoré sú spojené s piatimi živlami (vata - vzduch & éter, pitta - oheň & voda, kapha - zem & voda). Toto originálne prvotné nastavenie určujúce náš fyzický vzhľad aj psychické tendencie a sklony vzniká už v dobe počatia podľa pomeru dóš v ženskom vajíčku a mužskej spermii a nazýva sa prakriti. Vplyvom vonkajších aj vnútorných faktorov dochádza počas života k vychýleniu tejto rovnováhy a originálneho pomeru dóš a utvára sa súčasný stav čiže vikriti.

TIP: urobte si orientačný dóšický test a zistite viac o povahe dóš, ktoré vo vás prevládajú!

Ak žijeme v súlade so svojou jedinečnou charakteristikou a nasledujeme vhodný životný štýl so zdravým režimom, vhodne sa stravujeme a pestujeme zdravé medziľudské vzťahy, bude vyvážený pomer dóš správne ovplyvňovať a formovať fyziologické funkcie a metabolizmus organizmu vrátane mentálneho a duševného zdravia. Vďaka tomu budú tkanivá ľudského tela pravidelne a dostatočne vyživované a na samotnom konci procesu výživy organizmu sa bude tvoriť posvätná sila imunity, ktorú podľa ajurvédy tvoria tri jemné energie ódžas, tédžas a prána.

7 telesných tkanív - výživa organizmu

Ak teda rozumieme svojej prirodzenej konštitúcii a správame sa k svojmu telu v súlade s ňou, stabilný metabolizmus založený na zdravej miere tráviaceho ohňa (agni) bude schopný premieňať potravu a vnemy prichádzajúce zvonku na funkčné a stavebné prvky nášho tela.

Ajurvéda rozlišuje 7 telesných tkanív (dhátus), ktoré tvoria ľudské telo. Z prijímania potravy sa po prvých piatich dňoch vytvorí bezfarebná tekutina, ktorá sa nazýva plazma (rasa), z tej sa po ďalších piatich dňoch vytvorí krv (rakta), z tej sa po piatich dňoch tvorí svalstvo (mamsa), potom tukové tkanivo (meda ), kosti a kĺby (asthi), z kostnej drene potom nervové tkanivo (majja) a na záver po ďalších piatich dňoch mužské a ženské reprodukčné tkanivo (šukra/arthava). Celkový proces výživy trvá 35 dní, po ktorých uplynutí sa vytvára ódžas, jemná vitálna esencia týchto siedmich telesných tkanív.

Jemné substancie imunity - ódžas, tédžas a prána

Ódžas, tédžas a prána sú jemnejšími esenciami troch biologických síl (dóš) vata, pitta a kapha a mali by zodpovedať ich optimálnemu pomeru podľa individuálnej prakriti.

  • Ódžas je čistou esenciou kapha dóše, najmä prvku vody.
  • Tédžas je čistou esenciou pitta dóše, najmä prvku ohňa.
  • Prána je čistou esenciou vata dóše, najmä prvku éteru.

Ódžas - najhlbší princíp imunity

Ódžas je živou protoplazmickou substanciou, ktorá je základom fyzickej imunity každej bunky a chráni integritu jedinca. Tvorí sa z posledného (reprodukčného) tkaniva šukra/arthava a obsahuje všetkých päť základných prvkov. Prechádza srdcom, obieha po tele a udržiava prirodzenú obranyschopnosť všetkých tkanív. V ódžase je tiež prítomné množstvo hormónov a ako taký udržuje hormonálnu rovnováhu. Ak sa prúdenie ódžasu po tele zastaví, dochádza k vážnemu oslabeniu organizmu. Kto má silný ódžas, ochorie len zriedka. 

Prílišná stimulácia zmyslov a aktivita intímneho života, intenzívna frustrácia, hektický životný štýl a stres oslabujú ódžas a to umožňuje negatívnym javom ľahšie prechádzať do nášho systému a vytvárať disharmóniu. Čím slabší ódžas je, tým menšiu rezistenciu voči stresovým faktorom máme. Pokiaľ je tiež sila tráviaceho ohňa (agni) nedostatočná, potom dochádza k nadmernému hromadeniu toxínov, ktoré oslabujú formovanie tejto esencie a znižujú tak odolnosť imunitného systému. Pri zníženej hladine ódžasu dochádza k bolestiam na hrudi, búšeniu srdca, dýchavičnosti, dehydratácii, úbytku svalovej hmoty, osteoporóze a onkologickým ochorením. 

Na psychologickej úrovni prináša ódžas schopnosť súcitu, lásky, pokoja a tvorivosti. Meditácia a dychové cvičenia (pránajáma) posilňujú silu ódžas a premieňajú ju na duchovnú energiu, ktorá vytvára auru. Tento stav mentálneho pokoja bez posudzovania, vyžadovania a stresu prináša psychickú stabilitu, energizuje organizmus a prebúdza silu duše. Človek so silným ódžasom má žiarivé oči, upokojujúci úsmev a pevnú imunitu.

Tédžas - princíp biologickej inteligencie

Tédžas je energia biologickej inteligencie každej bunky v tele. Predstavuje vnútorný jas a vonkajšie vyžarovanie. Je to horiaci plameň vnútorného svetla, tepla, trávenia, metabolizmu, inteligencie, pohybu a dynamickej energie ľudského života. Na vonkajšej úrovni predstavuje teplo a žiaru slnka.

Tédžas riadi metabolizmus pomocou enzymatického systému a ovláda premenu zložiek výživy na jemné tkanivá. Je vo svojej podstate tiež energetickou substanciou tepelne upravenej stravy, ktorá je pre tráviaci oheň mäkšia, ľahšie a lepšie stráviteľná. Teplá voda má na trávenie očistný a detoxikačný vplyv. Studená voda vytvára toxíny a oslabuje proces trávenia. Z tohto dôvodu je získavanie troch životných esencií (ódžasu, tédžasu a prány) iba zo surovej stravy oveľa ťažšie.

Nedostatok tédžasu vedie k nadprodukcii nezdravého tkaniva, ktoré spôsobuje rast nádorov a zabraňuje prúdeniu pránickej energie. Horúce, ostré a štipľavé látky či nezdravý životný štýl a užívanie škodlivých látok tédžas neprimerane navyšujú, čo má za následok spaľovanie a úbytok sily ódžas.

Na duchovnej úrovni je tédžas horiacim plameňom čistej inteligencie, ktorý je potrebný udržiavať jasný prostredníctvom čistej mysle, otvoreného srdca a harmonického života. Vďaka nemu človek môže zakúsiť silu svojho vnútorného svetla.

Prána - základná životná sila

Prána je hlavná životná energia zodpovedná za činnosť dýchacej a obehovej sústavy spolu s motorickými a zmyslovými funkciami organizmu. Je riadiacou silou vyššej mozgovej činnosti (pamäť, myslenie, emócie), kardiovaskulárneho systému, najmä činnosti srdca a okysličovania telesných tkanív aj jednotlivých buniek. Pránická sila tiež zapaľuje centrálny telesný oheň (agni).

Prána ovláda biologické funkcie ódžasu aj tédžasu. Získavame ju z atmosféry, potravy a vody. Dýchaním prichádza okamžite, prostredníctvom stravy a tekutín sa dopĺňa na základe vstrebania predovšetkým v tenkom čreve a tračníku. Ak sú pľúca a črevný trakt oslabené, telo nedokáže pránu dostatočne prijímať a človek stráca životnú energiu. 

Dych ovplyvňuje harmonické súznenie medzi racionálnou mužskou a intuitívnou ženskou energiou v podobe striedavého nadychovania a vydychovania pravou (mužskou) a ľavou (ženskou) nosnou dierkou. Pravidelný a pokojný rytmus dychu je preto dôležitým nástrojom k vedomému ovládaniu našich emócií aj myšlienok a prehĺbeniu duchovného uvedomenia.

Poruchy na úrovni ódžasu, tédžasu a prány

Všetky tri substancie (prána, tédžas, ódžas) majú zároveň svoje sídlo v srdcovej čakre a tiež prestupujú celým telom a mysľou. Ak sa vata dóša zvýši, začne príliš vysušovať ódžas a dochádza k úbytku na váhe a rozvoji chronického únavového syndrómu. 

V prípade vysoko zvýšenej pitta dóše môže dôjsť k zvýšeniu tédžasu, ktorý doslova spáli imunitný systém. V takom prípade dochádza k rozvoju závažných autoimunitných ochorení, kedy telesné bunky začínajú vytvárať protilátky ničiace zdravé bunky, ako je tomu v prípade Bechtererovej alebo Crohnovej choroby, dny, reumatickej horúčky, roztrúsenej sklerózy, psoriázy, dermatitídy či Reynaudovmu syndrómu.

Pokiaľ dôjde k zablokovaniu toku ódžasu v dôsledku príliš nahromadenej kapha dóše, objavujú sa pocity otupenosti, tiaže v končatinách, kĺbové opuchy alebo lipómy spolu s rozvojom cukrovky, obezity, vysokého cholesterolu a krvného tlaku. Môže dochádzať aj k tvorbe zeleného zákalu.

Obnova životných síl

Pre zdravú imunitu je sila a vyváženosť jemných energií prány, tédžasu a ódžasu rovnako dôležitá, ako naša individuálna rovnováha vaty, pitty a kaphy. Zdravý stav týchto esenciálnych síl umožňuje organizmu čeliť nepriaznivým vplyvom na fyzickej i mentálnej úrovni a zároveň neustále omladzovať jednotlivé tkanivá aj ich fyziologické funkcie a prispievať k dlhovekosti.

K obnove a regenerácii týchto troch životných síl pomáha najlepšie tradičný ajurvédsky prípravok Chyawanprash, bylinný elixír, ktorého základom je nebeské ovocie Amalaki, prečistené maslo ghí, med a desiatky ajurvédskych bylín, ktoré sa do zmesi v rôznych fázach prípravy pridávajú. Ďalej je to mlieko, ghí, med, šafran, ryža, mandle, hrozienka alebo špargľa.

Ajurvédsky elixír Chyawanprash pre posilnenie imunity

Chyawanprash je nutričný bylinný džem, ktorý je v systéme ajurvédskeho lekárstva považovaný pre svoje revitalizačné účinky za „elixír života“. Je zložený z jedinečnej kombinácie bylín, ktoré svojimi antioxidačnými vlastnosťami prospievajú gastrointestinálnemu zdraviu, optimálnej činnosti imunitného systému a komplexnej vitalite telesných tkanív organizmu.

Stará legenda hovorí, že v dávnych dobách mudrc Chyawan obnovil svoju mladosť a dobré zdravie konzumáciou ovocia Amalaki v kombinácii s ďalšími bylinami a potom sa dožil vysokého veku. Tak vznikol tento výnimočný bylinný elixír, ktorý bol pomenovaný Chyawanprash.

Súvisiace produkty

CHYAWANPRASH

Zdravie & imunita

CHYAWANPRASH
8,50 €
-+

Posilnenie imunity

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Posilnenie imunity
-10% 24,85 €
pôvodná cena: 27,60 €
-+

Imunita & dobré trávenie

Zdroj vitamínov a antioxidantov & jednoduché užívanie

Imunita & dobré trávenie
-15% 15,80 €
pôvodná cena: 18,60 €

Komplexná imunita & ochrana organizmu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Komplexná imunita & ochrana organizmu
-10% 18,25 €
pôvodná cena: 20,30 €
-+

AMALAKI plod natural

Imunita & žalúdok

AMALAKI plod natural
3,50 €
-+

Prihlásenie k odberu ajurvédskeho žurnálu a noviniek

Údaje vyplnené pri tejto registrácii spracovávame podľa podmienok spracúvania osobných údajov. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na tlačidlo odhlásiť či aktualizovať svoje nastavenia v spodnej časti e-mailu. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našich stránkach www.everest-ayurveda.sk.